RICA/RCIA

Los adultos que necesiten Bautismo, Primera Comunión o Confirmación pueden comunicarse con la Hna. Teresita 660-3947 para un Curso de Preparación Sacramental Intenso.

Adults needing Baptism, First Communion or Confirmation can contact Br. Ryan 624-2120 for an Intense Sacramental Preparation Course.

BACK TO LIST